Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T17:29:23+01:00
Zad1
a)
M(H2O)=18 g/mol
1mol---18g
x-----3,6g
x=0,2mola

b)
1mol----22,4dm³
x----5,6dm³
x=0,25mola

c)
1mol----6,02 *10²³
x----3,01*10²³
x=0,5mola

Zad 2
a)
1mol---22,4dm³
2,5mola---x
x=56dm³

b)M(CO)=28 g/mol
28g----22,4dm³
14g-----x
x=11,2dm³

c)
6,02 *10²³---22,4dm³
18,06*10²³-------x
x=67,2dm³

Zad 3
M(CO2)=44 g/mol

d=M/V
d=44/22,4=1,96 g/dm³

Zad4
M(Na2SO4)=2*23+32+4*16=142 g/mol
a)
142g--4mole
71g---x
x=2mole

b)gramów
1mol--16g
2mole---x
x=32g

c)atomów
1mol--6,02*10²³
2mole---x
x=12,04*10²³

Zad 5
M(Al2O3)=2*27+3*16=102 g/mol
4Al + 3O2 → 2Al2O3
4mole--------2mole
4mole-------204g
0,2mola-----x
x=10,2g