Odpowiedzi

2010-02-28T16:43:23+01:00
Rodzaje planów filmowych:
TOTALNY - najszerszy z planów, ukazujący szerokie przestrzenie krajobrazu, postać ludzka jest ledwie widocznym detalem obrazu
OGÓLNY - pełny obraz miejsca akcji, widok ogólny, postać ludzka podporządkowana otoczeniu, drobna
PEŁNY - postacie ludzkie pokazane od stóp do głów, tło zajmuje nadal ważne, choć nie główne miejsce
AMERYKANSKI - człowiek pokazany do kolan, zaczyna dominować nad tłem
SREDNI - człowiek pokazany do pasa, tło pełni drugoplanową rolę
PÓŁZBLIŻENIE - popiersie postaci ludzkiej, dekoracja zostaje praktycznie wyeliminowana
ZBLIŻENIE - twarz ludzka pokazana na całym ekranie (PLAN WIELKI)
DETAL - szczegół postaci ludzkiej albo powiększenie rekwizytu (DUŻE ZBLIŻENIE)

Środki wyrazów języka filmowego :

*Plany zdjęciowe
-plan ogólny
-plan pełny
-plan amerykański
-plan średni
-półzbliżenie
-zbliżenie
-detal
*Punkty widzenia kamery filmowej
-kamera skierowana w dół
-kamera skierowana w górę
-kamera z perspektywy żabiej
-kamera odchylona od pionu
-subiektywny punkt widzenia
Kąty widzenia kamery filmowej
-Szeroki kąt widzenia
-Wąski kat widzenia
-Zmienny kąt widzenia
*Ruchy kamery
-panorama pozioma
-panorama pionowa
-panorama ukośna
-panorama pełna (360º)
-panorama półpełna (180º)
-jazdy kamery: (odjazd, najazd,po krzywiźnie)
-jazda z panoramowaniem
-szwenk

*Ruchy obiektu w kadrze
*Ruch taśmy: (przyśpieszony i zwolniony)
*Deformacja obrazu filmowego
-Nieostrość
-Negatyw
-Krzywe zwierciadło
*Zdjęcia nakładane i trikowe
-Montaż
-montaż twardy
-montaż miękki
-montaż na ruchu
-montaż oparty na punkcie widzenia
-montaż wewnątrzujęciowy
-montaż linearny
-montaż równoległy
-montaż synchroniczny
*Figury stylistyczne narracji filmowej
-stopniowanie napięcia: dramaturgia
-elipsa
-zawieszenie
-antyteza
-metafora
-symbol
-alegoria
*Składniki narracji filmowej (fabuła, sjużet, aktor, czas przestrzeń filmowa)
*Konstrukcja narracji: zależna (subiektywna), pozornie zależna, analityczna i --całkująca
daj naj
4 2 4