Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie równej 7cm,wysokości o 4 cm krótszej od tej podstawy i polu równym 12cm2.Oblicz długość krótszej podstawy trapezu.Narysuj ten trapez oraz dowolny trójkąt o takim samym polu.
proszę,jeśli można o rysunek :)
naa jutro !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:18:58+01:00

p=(a+b)h/2
12=(7+a)3/2
24=21+3a
8=7+a
a=1

a trojkat moze miec
a=12
h=2
1 2 1