Zadanie z matematyki

1.
a) Oblicz objętość graniastosłupa prostego o wysokości 18cm, którego podstawą jest romb o przekątnych długości 9cm i 12cm.

b) Podstawą graniastosłupa prostego o wysokości 5cm jest trapez prostokątny o podstawach długości 6cm i 8cm. Krótsze ramię trapezu ma długość 2cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

3

Odpowiedzi

2010-02-28T16:51:28+01:00
A) pole podtawy= (9cm*12cm)/2=54cm²
V graniastosłupa=54cm²*18cm=972cm³

b) ple podstawy= ((6cm+8cm)*2cm)/2=14cm²
V graniastosłupa=14cm²*5cm=70cm³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:52:03+01:00
Z.1
V = Pp * h
Pp = 0,5 * d1*d2 = 0,5*12 cm * 9 cm = 6*9 cm² = 54 cm²
V = 54 cm² * 18 cm = 972 cm³
Pp - pole rombu
V - objetość graniastosłupa prostego
Odp. V = 972 cm³
z.2
Pp - pole trapezu prostokatnego
Pp = 0,5 *( a+b ) * h1
Pp = 0,5 *( 8 cm + 6 cm)*2 cm = 14 cm²
V = Pp *h
h = 5 cm
V = 14 cm² * 5 cm = 70 cm³
Odp. V = 70 cm³.

2010-02-28T17:10:22+01:00
1.
a) Pp=9cmx12cm/2=54cm²
V=54cm²x18cm=972cm³
b) Pp=(6cm+8cm)x2/2=14cm²
V=14cm²x5cm=70cm³

Liczę na naj!.:***