Proszę o poprawne odpowiedzi :D
Zadanie 1:
a) jedna/ piąta x=12
b) -y=-6
c) 3z=2
d) dwie /trzecie v=8
e) -5u=20
f) t / dziesiątych=7
Zadanie 2:
Rozwiąż równania:
a) jedna/siódma x=-2
b) 5y=13
c)- trzy/czwarte z= trzy/czwarte
d) - jedna/szósta u = jedna/trzecia
e) y*12=-60
f) -2w=- jedna/dróga
g) 5a=0
h)-7b=siedem/ósmych
i) 22(-c)=-66
Zadanie3
a)2x+5=11
b)jedna/czwarta y-3=2
c)5z=3z+8
d)4u+2=u-7
e)-t+2=4+5t
f) 2w+3=4w-5
Zadanie 4
a)2x-6=3(x+1)
b)jedna/trzecia(y-1)=5y
c)6z+8
_____ =4
2
d)jedna/siódma x=-2Proszę o działania!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-28T16:59:02+01:00

2)

a) 1/7x=-2/*7
x=-14

b) 5y=13/:5
y=13/5=2 i 3/5(trzy piąte)

c) -3/4z=3/4 /*4
-3z=3/:(-3)
z=-1

d) -1/6u=1/3 /*6
-u=2/:(-1)
u=-2

e) y *12=-60
12y=-60/:12
y=5

f) -2w=-1/2 /*2
-4w=-1/:(-4)
w=1/4(jedna czwarta)

g) 5a=0/:5
z=0

h) -7b=7/8 /*8
-56b=7/:(-56)
b=7/56=⅛(jedna ósma)

i) 22(-c)=-66
-22c=-66/:(-22)
c=3


2 jest napewno dobrze ale 1 to niewiem
2010-02-28T17:26:16+01:00
A) 1/5x =12
x = 60
b) -y=-6
y = 6
c) 3z=2
2:3 = 0,6666666666666666 = y
d) dwie /trzecie v=8
2/3 * 8 = 5,333333333333333333
e) -5u=20
u = 4
f) t / dziesiątych=7
tego nie wiem
Zadanie 2:
Rozwiąż równania:
a) jedna/siódma x=-2
1/7x = -2
x = - 14
b) 5y=13
y = 2,6
c)- trzy/czwarte z= trzy/czwarte
3/4z = 3/4
tego tez nie wiem
d) - jedna/szósta u = jedna/trzecia
tego tez
e) y*12=-60
y = -5
f) -2w=- jedna/dróga
-2w = 1/2
w = 1/4
g) 5a=0
a = 0
h)-7b=siedem/ósmych
b = 1/8
i) 22(-c)=-66
nie wiem
Zadanie3
a)2x+5=11
2x = 6
x = 3
b)jedna/czwarta y-3=2
1/4y - 3 = 2
1/4 y = 5
y = 20
c)5z=3z+8
2z = 8
z = 4
d)4u+2=u-7
3 u = 9
u = 3
e)-t+2=4+5t
2 = 6t
t = 0,33333333333333
f) 2w+3=4w-5
8 = 2w
4 = w

A czwartego nie rozumiem :((