Odpowiedzi

2010-02-28T17:06:33+01:00
Istnieją dwie koncepcje interpretacji tytułu powieści :
a) Bezowocny trud, czyli systematycznie prowadzona rusyfikacja narodu Polskiego (zwłaszcza młodzieży) przez Rosjan
b) Syzyfowa praca to działalność świadomych młodych ludzi, takich jak Bernard Zygier i Andrzej Radek, którzy zawsze wiedzieli, że są polakami znali literaturę i historię Polski i uczyli polskości swoich kolegów.
Cała wielka opracowana ze szczegółami praca zaborców nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Polska młodzież "obudziła się" i osiągnęła świadomość narodową i patriotyczną.
1 4 1
2010-02-28T17:06:43+01:00
Z dwóch powodów:
a) Syzyfową pracą można nazwać działalność rusyfikatorów: usilnie próbowali zrobić z młodych Polaków Rosjan, jednakże chłopcy stawiali opór kształcąc się na patriotów
b) Na miano syzyfowej pracy zasługuje też działanie uczniów klerykowskiego gimnazjum: w dążeniu do polskości wciąż przeszkadzali im rusyfkiatorzy

Błędne koło, no nie? XD
1 5 1
2010-02-28T17:12:27+01:00
Tytuł powieści Syzyfowe prace jest adekwatny do treści w nich zawartych i odnosi się do postawy zarówno nauczycieli, uczniów jak i rusyfikatorów. Nauka w klerykowskim gimnazjum dowodzi, że wszelkie próby zrusyfikowania polskiej młodzieży nie przynosiły zamierzonego celu. Nawet pozorne sukcesy w niszczeniu przez Rosjan polskiej kultury narodowej, w efekcie końcowym stały się grą pozorów. Zawsze pojawił się patriota, który potrafił pokazać młodzieży prawdziwe oblicze rosyjskich nauczycieli. W gimnazjum klerykowskim, postacią, która zmieniła światopogląd młodzieży był Bernard Zygier, On w czasie pamiętnej lekcji języka polskiego uświadomił chłopcom, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa tożsamość narodowa. Dzięki jego postawie, w młodych ludziach narodził się duch narodowy i chęć do walki z rusyfikatorem.