Uzupełnij poniższy tekst :
1. Jeżeli książka leży na stole ( czyli spoczywa) to działanie Ziemi na książkę jest równoważone przez __________________.
2. Jeżeli samochód jedzie ulicą ruchem jednostajnym prostoliniowym to wszystkie siły działające na samochód ___________. Działanie Ziemi na samochód jest równoważone przez oddziaływanie podłoża (ulicy) na samochód. "Siła ciągu" silnika jest _____________ przez opory ruch.
3. Spadający w dół spadochroniarz porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (gdy nie ma wiatru) ponieważ opory ruchu _____________.
4. Gdyby nie było zjawiska tarcia, to każde ciało, które uzyskało prędkość na skutek oddziaływania z innym ciałem lub ciałami poruszałoby się ruchem ________________________.


Zad. 2 Na której półce w przedziale wagonu kolejowego jest bezpieczniej kłaść bagaże, od strony lokomotywy, czy od strony przeciwnej? Dlaczego ?

Dziękuje.

1

Odpowiedzi

2009-10-19T14:34:23+02:00
1. przez siłę grawitacji.
2.równoważą się, równoważona
3. są takie same
4. jednostajnie przyspieszonym


A drugiego zadania nie umiem.
19 3 19