Walutą Chin jest juan (yuan). Na diagramie przedstawiono kurs sprzedaży juana w złotych w pierwszym roboczym dniu wybranych miesięcy 2008 roku. (Na diagramie cena 1 juana w zł) .

1. Pan Marek w dniu uwzględnionym na diagramie kupił juany po kursie 0,33 za jeden juan. W którym dniu kupował ?

2. Pan Darek w dniu uwzględnionym na diagramie kupił 1000 juanów za 310 zł. W którym dniu kupował ?

3. Pani Jola w dniu uwzględnionym na diagramie kupiła 500 juanów za 160 zł. W którym dniu kupowała ?

4. Uzupełnij rozwiązanie zadania:
Oblicz, ile zł kosztował panią Jolę jeden juan:
___zł:____=____zł

5. Odczytaj z diagramu, w którym dniu (w których dniach) jeden juan kosztował obliczoną kwotę. Sformułuj odpowiedź.

6. Pani Marta w dniu uwzględnionym na diagramie kupiła 300 juanów za 99 zł. W którym dniu kupowała ?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T17:25:41+01:00
1)
03.03

2)
cena jednego:
310/1000≈0,31
02.06

3)
cena jednego:
160/500=0,32
01.04 lub 02.05

4)
_160__zł:_500___=__0,32__zł

5)

Jeden juan kosztował obliczoną kwotę w dniach 01.04 i 02.05.


6)
99/300=0,33
03.03