Uzupełnij zdania.
Najmłodszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie .............................................................. W wyniku

działalności wód polodowcowych powstały takie formy jak: ..................................., .........................................

i ..................................................... Krajobraz, w którym formy pozostawione przez lądolód są słabo widoczne

nazywamy krajobrazem ..................................................... Występuje on w ............................................. części

Polski. Żyzna gleba o dużej miąższości próchnicy, powstająca na lessach to ....................................... Rędziny

to gleby żyzne, lecz trudne w uprawie. Powstają na skałach

2. Uzupełnij zdania.
Najstarszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie ................................................................. W wyniku

działalności lądolodu powstały takie formy jak: ..................................................., ..............................................

i ......................................................................... Krajobraz charakteryzujący się dobrze zachowanymi formami

polodowcowymi to krajobraz ................................................. Występuje on w ........................................ części

Polski. Na obszarze Żuław Wiślanych występują urodzajne gleby – ...................................................................

Najpopularniejszą glebą strefową w Polsce, powstałą na piaskach i żwirach, jest ..............................................
Pilneee na terazzz dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:03:26+01:00

Najmłodszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie PÓŁNOCNOPOLSKI (ZWANE TAKŻE BAŁTYCKIM) W wyniku
działalności wód polodowcowych powstały takie formy jak: PRADOLINA, RÓWNINY SANDROWE i JEZIORA RYNNOWE. Krajobraz, w którym formy pozostawione przez lądolód są słabo widoczne nazywamy krajobrazem STAROGLACJALNYM. Występuje on w ŚRODKOWEJ części Polski. Żyzna gleba o dużej miąższości próchnicy, powstająca na lessach to CZARNOZIEMY. Rędziny to gleby żyzne, lecz trudne w uprawie. Powstają na skałach WĘGLANOWYCH.


Najstarszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie POŁUDNIOWOPOLSKIE. W wyniku działalności lądolodu powstały takie formy jak: MORENY, DRUMLINY i KEMY. Krajobraz charakteryzujący się dobrze zachowanymi formami
polodowcowymi to krajobraz MŁODOGLACJALNY. Występuje on w PÓŁNOCNEJ części Polski. Na obszarze Żuław Wiślanych występują urodzajne gleby – MADY.
Najpopularniejszą glebą strefową w Polsce, powstałą na piaskach i żwirach, jest GLEBA BIELICOWA.

14 4 14