1. cenę pewnego towaru podwyższono z 450zł na 540zł. a po sezonie obniżono o taki sam procent. o ile procent cena tego towaru po sezonie była niższa od ceny początkowej?

2. Pan Jan i pan Tomasz malują mieszkanie. Gdyby pan Jan malował sam, zajęłoby mu to 8 dni, a gdyby pan Tomasz malował sam, to potrzebowałby o połowę czasu więcej niż pan Jan. Ile dni będą malować to mieszkanie wspólnie?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T17:34:21+01:00
450- pierwotna cena
540-cena po podwyżce

540-450= 90 zł wysokość podwyżki

Aby obliczyć ile stanowi ona z ceny pierwotnej musimy obliczyć
90/450× 100%= 20%
(czyli różnicę między obiema cenami podzielić na pierwszą pierwotną cenę razy 100% otrzymujemy wartość podwyżki w procentach)

Teraz obliczamy 20% z 540
0,2×540=108 (i jest to wartość obniżki)
540-108= 432 (po odjęciu mamy cenę po obniżce 20%)

Aby obliczyć O ile procent cena towaru po sezonie była niższa od ceny początkowej musimy najpierw obliczyć:
różnice między obiema cenami- czyli
450- cena początkowa (pierwotna)
432- cena po sezonie (najpierw po podwyżce a później po obniżce)
czyli:

450-432=18
18/450 ×100%= 1800/450= 4%
(różnica między obiema cenami(18) przez wartość pocztkowej ceny (450) no i oczywiście razy 100%)

czyli:
cena towaru po sezonie była niższa od ceny początkowej o 4%
6 5 6
2010-02-28T17:39:14+01:00
1.
450zł - 100%
540zł - x

x = 120%

Cenę podwyższono o 20%

540zł - 100%
x - 20%

x = 108zł

540 - 108 = 432zł

450zł - 100%
432 - x

x = 96%

100 - 96 = 4%

Odp: Cena tego towaru po sezonie była niższa o 4% niż przed sezonem.2.

Jan - 8 dni
Tomasz - 12 dni

1/8 + 1/12 = 5/24

Odp: Wspólnie będą malować 5 dni.
1 5 1