OCEANARIUM
Cennik biletów
Zwiedzanie ekspozycji oceanarium
- bilet wstępu (od osoby)
- opiekunowie grup
4,50 zł
wstęp bezpłatny
Wykład
- bilet wstępu dla całej grupy 55,00 zł
Zwiedzenie statku Wodnik
- bilet wstępu (od osoby)
- opiekunowie grup
7,50 zł
wstęp bezpłatny

zadanie 16.
26 uczniów pod opieką 2 nauczycieli zamierza zobaczyć ekspozycję
w oceanarium, uczestniczyć w wykładzie oraz zwiedzić statek. Oblicz, ile trzeba
zapłacić za wszystkie bilety dla całej grupy.


20. Wzdłuż drogi ma stanąć ekran dźwiękochłonny o powierzchni 175 m2. Korzystając
z cennika, oblicz: CENNIK
a) Jaki będzie koszt tego ekranu, jeżeli zostanie
wybrana najdroższa oferta?
b) O ile złotych mniej będzie kosztował taki ekran
przy wyborze najtańszej oferty?
Zapisz wszystkie obliczenia.

Rodzaj oferty
Cena za 1 m² ekranu
I 400 zł
II 500 zł
III 120 zł
IV 200 zł

1

Odpowiedzi

2010-02-28T17:38:54+01:00
16.
4.5*26+55+7.5*26=117+55+195=367zł

20.
a)175*500=87500zł
b)120*175=21000zł
87500-21000=66500zł
1 5 1