11. Oblicz pracę siły oporu, z którą deska działa na przelatujący przez nią pocisk o masie 10 kg wystrzelony z prędkością 800 m/s. Prędkość pocisku po wyjściu z deski wynosi 200 m/s.

9. Pociąg o masie 1000 t poruszający się z prędkością v = 36 km/h zostaje zahamowany w ciągu 50 s. Oblicz moc siły hamowania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T17:38:45+01:00
Zad 9
m=1000t=1000000kg
v=36km/h=10m/s
t=50s

P=W/t
W=E
E=mV^2/2
E=(1000000kg*100 m^2/s^2)/2=50000000J

P=50000000J/50s=1000000W=1MW