Odpowiedzi

2010-02-28T17:35:50+01:00
Rozwój osobniczy człowieka można podzielić na cztery wielkie okresy: wczesne dzieciństwo od narodzin do około szóstego roku życia (chwili zakończenia dojrzewania mózgu); dzieciństwo od 6/7 do 11/12 roku życia (początku dojrzewania płciowego); okres dorastania do 16/17 roku życia (chwili zakończenia dojrzewania cielesnego); i wiek dorosły począwszy od 16/17 roku życia. Są to granice psychiczno-biologiczne, nie kulturowe czy prawne. W obrębie każdego z tych okresów istnieje wiele krótszych stadiów rozwoju, cechujących się odrębnymi potrzebami i możliwościami, ale przynajmniej trzeba by było wyróżnić te cztery wielkie okresy.

Procesy rozwojowe organizmu determinują i regulują trzy grupy czynników:
1) czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju;
2) czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatory rozwoju;
3) czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju: