Odpowiedzi

2010-02-28T18:05:01+01:00
Mocne strony:
- duzy potencjał kulturowy (kompleksy miejskie, obiekty UNESCO, kompleksy zabudowy wiejskiej, zywa kultura ludowa)
- dobry stan środowiska naturalnego
- położenie tranzytowe
- dobra sieć połączeń lotniczych i kolejowych z Europą i światem
- powiazanie z europejską tradycją historyczno-kulturową
- gościnność, otwartość i przyjazny stosunek do cudzoziemców
- szybki rozwój ilościowy i jakościowy usług turystycznych

Słabe strony:
- nieefektywne zarządzanie turystyką - brak struktur regionalnych i lokalnych
- jakość rzadko odpowiada cenie
- częsty brak kultury obsługi turystów
- słaba dostępność usług turystycznych i informacji turystycznej, spowodowana nieznajomościa języków obcych, niskimi kwalifikacjami personelu)
- zły stan techniczny dróg, niski standard kolei
- mało lotnisk regionalnych
- niskie dotacje z budżetu na promocję turystyki
- mała liczba hoteli średniej klasy
- brak regionalnych produktów turystycznych