Zad 1.
Powierzchnię podaną w cm² wyraż w m²

1 cm²=1/10 000 m²

15 cm² =
1920 cm² =
225 cm² =

Zadanie 2
Wyraź podobne ciśnienie w paskalach.
1 hPa = 100 Pa
1 kPa = 1000 Pa
1 MPa = 1 000 000 Pa
1 GPa = 1 000 000 000 Pa

1020 hPa =
3,5 kPa =
0,4 MPa =
0,25 GPa =

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T17:42:29+01:00
Zad 1.
Powierzchnię podaną w cm² wyraż w m²

1 cm²=1/10 000 m²

15 cm² = 0,15m²
1920 cm² =19,2m²
225 cm² =2,25m²

Zadanie 2
Wyraź podobne ciśnienie w paskalach.
1 hPa = 100 Pa
1 kPa = 1000 Pa
1 MPa = 1 000 000 Pa
1 GPa = 1 000 000 000 Pa

1020 hPa =102000 Pa
3,5 kPa =350 Pa
0,4 MPa =400000 Pa
0,25 GPa =250000000 Pa
1 5 1
2010-02-28T17:50:24+01:00
15 cm² = 3/2000 m²
1920 cm² = 24/125 m²
225 cm² = 9/400 m²

1020 hPa = 102000 Pa
3,5 kPa = 3500 Pa
0,4 MPa = 400000 Pa
0,25 GPa = 250000000 Pa

1 5 1