Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T17:46:42+01:00
Początki ruchu związkowego na ziemiach polskich sięgają konca XIx wieku. w okresie miedzywojennym istniały w polsce setki związków zawodowych, zróżnocowanych branżowo i politycznie. po II wojnie światowej władze komunistyczne nie zezwoliły na odrodzenie się niezależnych związków. w ich miejsce utworzono organizacje związkowe podporządkowane Polskiej Zjednoczonej Partii RRobotniczej. dopiero wybuch strajków na w roiku 1980 całkowicie zmienił tę sytuacje. niezależny samorządny związek zawodoy ''solidarnośc'' , który wtedy powstał był pierwszą niezależna organizacją związkową działającą po II wojnie swiatowej w polsce i w bloku panstw komunistycznych. związek ten w krótkim czasie przekształcił sie w ogromny ruch społeczny liczącyblisko 10 mln członków, który przyczynił sie do upadku komunizmu w polsce i europie.
1 5 1