Odpowiedzi

2010-02-28T17:51:54+01:00
Imię, nazwisko (Miejsce), ………………
adres, (data)


Podanie


Sz. P.
Dziekan Wydziału
…………………………
Prof. dr hab. …………………...

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu egzaminu
z ………………………(przedmiot) , na ……/…….
Prośbę swoją motywuję tym, że: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


z poważaniem ...