Matematyka - Równania - proporcja - stosunek dwóch i kilku wielkości.

2.Znajdź stosunek odcinków o długościach:


A) 2,4 cm i (trzy drugie w ułamku) 3/2 cm
B)5,4 cm i 1,2 dm
C)3,4 cm i 51 mm

3.Wyznacz stosunek wielkości wyrażonych różnymi jednostkami

a) 2 kg i 50 dag
b) 0,5 h i 20 min

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:17:00+01:00
Zad 3.

A) 2kg i 50 dag.
50dag=0,5kg
2:0,5 = 4:1

B) 0,5 h i 20 min
20min=0,2h
0,5:0,2 = 5:2

C) 0,1km i 250 m
0,1km=100m
100:250 = 2:5