Erytrocyty ;
- ich funkcje
- gdzie powstają
- długość życia
- jak się poruszają

Leukocyty ;
- funkcja
- gdzie powstają
- długość życia
- jak się poruszają

Trombocyty ;
- funkcja
- gdzie powstają
- długość życia
- jak się poruszają

Proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:06:25+01:00
Erytrocyty (krwinki czerwone) :
- by łatwiej się przemieszczać tworzą rulony
- żyją około 3miesiące
- powstają w szpiku kostnym i w wątrobie(tylko u płodu)
- zawierają barwnik krwi- hemoglobinę
- nie mają jądra
- jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi.
- przenoszą tlen i dwutlenek węgla
Leukocyty(krwinki białe):
- mają zdolność poruszania się
- tworzą się w szpiku i w węzłach chłonnych
- są podstawowym elementem układu odpornościowego
- żyją długo, nawet kilkadziesiąt lat
- dzielą się na: granulocyty( walczą z pasożytami, produkują czynnik przeciwzakaźny, przeciwskrzepowy, powodują powstawanie ropy w ranach), monocyty( produkują interferon zwalczający wirusy), limfocyty(T- odpowiedzialne za rozpoznawanie obcych czynników chorobotwórczych, B- wytwarzają przeciwciała)
Trombocyty (płytki krwi):
- są fragmentami megakariocytów
- żyją kilka dni
- odpowiadają za krzepnięcie krwi ( wydzielają enzym- trombokinazę, powodujący przechodzenie fibrynogenu w fibrynę)
12 3 12