Odpowiedzi

2010-02-28T18:02:19+01:00
Iwan Suchow- inspektor sił zbrojnych. Pozostałe 10% to działacze ZPP lub L Armii, z ZSSR.Bezpieka - dzieliła się na departamenty, w 8 na 20 zasiadali sowieccy kierownicy. Doradcą Radkiewicza był po Sierowie gen. Lalin. Trzy inne miały doradców z NKWD. Razem 30 osób.Wiceministrowie bezpieki - Mieczysław Mietkowski, Roman Romkowski, Konrad Świetlik. Departamenty w bezpiece: l- kontrwywiadu, 3 do walki z podziemiem, 5 społeczno- polityczny do walki z opozycją i Kościołem- Julia Brystygier Luna, 10-informacji Anatola Fejgina, departament śledczy Józefa Różańskiego.Vi kadr bezpieki to półanalfabeci.1950 sejm znosi urzędy wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów. Wprowadzono na wzór sowiecki system rad narodowych podległych Radzie Państwa.Obniżono pełnoletność z 21 do 18 lat- wytresowani, prymitywni.Światowe Kongresy Obrońców Pokoju- 1950- 1951- to ekspozytura bolszewizmu, 18milionów osób zmuszono do podpisania „Apelu sztokholmskiego"1952- powołano SDP, szef TPPR- Cyrankiewicz,1951 - aresztowania w sprawie Gomułki- generałowie Jerzy Kirchmayer, Józef Kuropieska, Stefan Mossor. Aresztowano też Spychalskiego- pod zarzutem współpracy z AK Uwięziono także: Zenona KHszkę, Ignacego Logę- Sowińskiego, generałów Wacława Komara i Grzegorza Korczyńskiego1951-izolacja Gomułki. Gomułce nie wytoczono pokazowego procesu jakie były w sąsiednich państwach komunistycznych na przywódcach partyjnych. ( np. Rajka na Węgrzech, Slanskego w Czechosłowacji), bo bano się, że to rozpocznie falę czystek.„Odbijano" sobie w mordowaniu podziemia niepodległościowego. Kirchmayer, Tatar, Mossor- dożywocie.1952- pięć wyroków śmierci w procesie obrońców Helu w 1939,Ogółem w latach 1950- 1953 wydano 37 wyroków śmierci w procesach wojskowych. 19 z nich wykonano.1951- proces działaczy Stronnictwa Pracy- dożywocie dla Józefa Kwasiborskiego i Jana Hoppe, Antoniego Antczaka na 15 lat- jako szpiega amerykańskiego.

Stanowiska państwowe obejmowali komuniści niemieccy - antypolscy
Gorliwość w represjonowaniu byłych powstańców śląskich- komendant MO w Katowicach Franciszek Szlachcic.Więzienia Mokotów, Rawicz, Wronki. UB chciała udowodnić, że AK współpracowała z Gestapo.Stefan Kalinowski - prokurator generalny nadzorujący eksterminację podziemia niepodległościowego.Na śmierć skazano w roku 1950; Antoniego OlechnowJcza - AK Wilno, Zygmunta Łupaszkę, W więzieniu zmarli; Lech Hajdukiewicz i Leon Dziubecki z SN, prof anglistyki Władysław Tarnawski, Aleksander Wilk Krzyżanowski- zmarł na Mokotowie. W Rawiczu zamordowano w 1950 Kazimierza Pużaka i Józefa Dziegielewskiego- z PPS. W 1952 zmarł we Wronkach Antoni Antczak, a rok później w więzieniu mokotowskim- ks. Zygmunt Kaczyński. W tym samym roku zabito przy ulicy Rakowieckiej gen, „Nila".Zamordowano też Jana Rodowicza Anoda.Wyroki odsiadywali: socjaliści Ludwik Cohn, Tadeusz Szturm - de Sztrem, działacze PSL: Wincenty Bryja, Franciszek Kamiński, Stanisław Mierzwa, premier II RP Kazimierz Switalski, chadecy: Jerzy Braun, Józef Kwasiborski, endecy: Kazimierz Kobylański, Józef Hajdukiewicz, czołowi dowódcy AK: Jan Rzepecki, Kazimierz Pluta- Czachowski, ziemianie: Jan Zamoyski, Kazimierz Fudakowski.W latach 1949 - 1955 podziemie niepodległościowe wykonało: 16. 295 akcji bojowych, w ich wyniku zginęło 208 funkcjonariuszy MO i UB, 160 aktywistów partyjnych, 148 urzędników państwowych.Konstytucja PRL- 22 lipca 1952, prace nad ustawą od 1951 roku. Sejm najwyższym organem władzy państwowej, sejm wybiera ze swojego grona Radę Państwa. Zlikwidowano urząd prezydenta, jego kompetencje przejęta Rada Państwa. Pełnia władzy należy do I sekretarza KC PZPR oraz Politbiura. Brak swobód obywatelskich, i zasad odpowiedzialności rządu. Potworkiem językowym jest zwrot demokracja ludowa. Konstytucję osobiście poprawiał Stalin.
Pokazowe procesy polityczne
1948-Komenda Główna Narodowych Sił Zbrojnych
1948- proces krajowego ośrodka Wolność Równość Niepodległość- K. Pużak
1948- 3 Zarządu Wolność i Niezawisłość i KPOPP- Wacława Lipińskiego- kara
śmierci.