Metalowy prostopadłościan o objętości 40 cm sześciennych zawieszono na siłomierzu, który wskazał 4N. Jakie będą wskazania siłomierza po całkowitym zanurzeniu prostopadłościanu w wodzie? Gęstośc wody wynosi 1000 kg/m sześcienny, a wartośc przyspiesznia ziemskiego 10 N/kg

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:13:50+01:00
Dane:
F = 4 N
V = 40 cm³ = 0,00004 m³
ρ = 1000 [kg/m³]
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
Siła wyporu
F₁ = ρgV = 1000 [kg/m³] × 10 [m/s²] × 0,00004 m³ = 0,4 N
F = F₁ + F₂
F₂ = F - F₁ = 4 N - 0,4 N = 3,6 N
4 4 4