Zapisz w postaci potęgi:
a) k³ × k⁶ =
b) X⁴ × X¹⁶ =
c) a² × a²² =
d) m⁶ × m¹ =
e) c⁴ × c³ × c² =
f) z² × z³ × z⁴ × z⁵ =
g) y⁹ × y⁰ = y ≠ 0
h) d⁵ × d⁰ × d⁵ = d ≠ 0Zapisz w postaci potęgi: (proszę o krótkie wyjasnienie jakto się robi)
a) 4¹⁰ ÷ 4² =
b) (-10)¹⁰ ÷ (-10)⁵ =
c) (0,4)⁹ ÷ (0,4)⁶ =
d) 11¹¹ ÷ 11⁹ =
e) 11¹¹ ÷ 11¹⁰ =
f) 11¹¹ ÷ 11¹¹ =
g) 4⁶ ÷ 4⁰ =
h) 8⁷ ÷ 8¹ =
i) 2¹⁵ ÷ 2 =

(e¹² ÷ e⁵) ÷ e³ =
(f¹⁵ ÷ f¹⁵ )=

2

Odpowiedzi

2010-02-28T18:20:48+01:00
A) k³ × k⁶ =k male 9
b) X⁴ × X¹⁶ =X male 20
c) a² × a²² = a male 24
d) m⁶ × m¹ = m male 7
e) c⁴ × c³ × c² = c male 9
f) z² × z³ × z⁴ × z⁵ = z male 14
g) y⁹ × y⁰ = y ≠ 0 y male 9 nierowne 0
h) d⁵ × d⁰ × d⁵ = d ≠ 0 d 10 male nie rowne 0

2010-02-28T18:28:23+01:00
A) k³ × k⁶ = k9
b) X⁴ × X¹⁶ = x20
c) a² × a²² = a24
d) m⁶ × m¹ = m7
e) c⁴ × c³ × c² = c9
f) z² × z³ × z⁴ × z⁵ = z14
g) y⁹ × y⁰ = y ≠ 0
h) d⁵ × d⁰ × d⁵ = d ≠ 0

a) 4¹⁰ ÷ 4² = 48
b) (-10)¹⁰ ÷ (-10)⁵ = (-10)5
c) (0,4)⁹ ÷ (0,4)⁶ = (0,4)3
d) 11¹¹ ÷ 11⁹ = 112
e) 11¹¹ ÷ 11¹⁰ = 111
f) 11¹¹ ÷ 11¹¹ =110
g) 4⁶ ÷ 4⁰ =46
h) 8⁷ ÷ 8¹ = 86
i) 2¹⁵ ÷ 2 =215

(e¹² ÷ e⁵) ÷ e³ = e7 : e3 = e 4
(f¹⁵ ÷ f¹⁵ )= f1