_Równania_
Proszę o opis zadania czyli:dane i odpowiedź.

Zad.7-Cena kilograma gruszek jest o 75% wyższa od ceny kilograma jabłek.Za 5 kg jabłek i 2kg gruszek zapłacono 17zł.Ile kosztował kg jabłek ?

Zad.13-Suma dwóch liczb wynosi 80.Znajdź te liczby,jeśli 50% pierwszej z nich jest o 5 mniejsze od drugiej.

2

Odpowiedzi

2010-02-28T18:19:50+01:00
Zad.7]
dane:
x=cena 1 kg gruszek
y=cena 1 kg jabłek


rozw.:
2x+5y=17
x=y+75%y

2x+5y=17
x=y+0,75y

x=1,75y

2×1,75y+5y=17
3,5y+5y=17
8,5y=17
y=17:8,5
y=2

x=1,75×2=3,5
odp. 1 kg jabłek kosztował 2zł
zad.2]
dane;
x=pierwsza liczba
y=druga liczba

rozw,;
x+y=80
50%x+5=y

x=80-y
0,5x-y=-5

0,5(80-y)-y=-5
40-0,5y-y=-5
-1,5y=-5-40
-1,5y=-45
y=45:1,5
y=30

x=80-30=50
odp. te liczby to 50 i 30
2010-02-28T18:22:48+01:00
Zad7

x- cena kilograma gruszek
y- cena kilograma jabłek

5y+2x = 17
x= 1,75y
5y+2(1,75y)=17
5y+3,5y=17
8,5y=17 /:8,5
y=2 zł
x= 1,75*2 = 3,5zł
Odp: cena kilograma jablek wynosi 2zł, a gruszek 3,50 zł.

zad. 13
x- pierwsza liczba
y- druga liczba

x+y = 80
x= 80-y
0,5x= y-5
0,5(80-y)= y-5
40-0,5y=y-5
40+5 = y + 0,5y
1,5y=45 /:1,5
y=30
x = 80-30 = 50
Odp: pierwsza liczba to 50, druga to 30.