Tą aniekieta miałem przeprowadzić na mieście, ale mi się nie chce :D
Prosiłbym abyscie rozwiazywali ją bez żadnych pomocy naukowych, jest to dla mnie ważne!
Ankiete rozwiąż tylko raz.

1.Który z bohaterów nie występował w Panu Tadeuszu?
a)Gerwazy b)Rejent c)sędzia d)hrabia
2.W których latach powsawał Pan Tadeusz?
a)1800-1805 b)1811-1812 c)1832-1834 d) 1914-1918
3.Kto napisał Pana Tadeusza?
a)Sienkiewicz b)Mickiewicz c)da Vinci d)Brzechwa
4.Ile ksiąg ma Pan Tadeusz?
a)7 b)12 c)3 d)2
5.Pan Tadeusz to...
a)epopeja b)dramat c)komedia d)tragedia
6.W ilu kobietach kochał się Tadeusz?
a)1 b)2 c)12 d)4
7.Kto prowadził gospode?
a)Protazy b)Jankiel c)Gerwazy d)Tadeusz
8.Jakie zwierzę napadło Telimenę?
a)niedźwiedź b)bizon c)mrówki d)Pszczoły
9.Ile dzieci miał sędzia Soplica?
a)5 b)2 c)3 d)żadnego
10.Skąd pochodziła tabaka księdza Robaka?
a)Częstochowa b)Zielona Góra c)Afryka d)Chiny
11.Podaj conajmniej 2 przydomki Macieja Dobrzyńskiego.
12.Podaj pełną nazwę Pana Tadeusza.
13.Jakimi słowami zaczyna się Pan Tadeusz?
14.Czy ksiądz Robak to ta sama osoba co Jacek Soplica?
15Gdzie lubiła przebywać Telimena?

3

Odpowiedzi

2010-02-28T18:20:07+01:00
1. D
2. B
3. B
4. b
5.a
6.b
7.d
8.a
9.b
10.a
11.
12.
13. "."Litwo ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie"
14. myslę że tak
15.nie pamiętam :P.

sorki zza odpowiedźi nie pamiętam trochę tej książki. :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:21:20+01:00
1.d
2.b
3.b
4.b
5.a
6.b
7.d
8.a
9.a
10.a
11.Maciek nad Maćkami. Ma też kilka innych przydomków: Kurek na kościele, Zabok, Królik
12."Pan Tadeusz, czyli ostatni zjazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811-1812 we 12 ksiegach wierszem"
13." Litwo ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie
Ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie."
14.owszem :)
15.Petersburg
2010-02-28T18:21:57+01:00
1.b
2.a
3.b
4.b
5.a
6.b
7.c
8.c
9.d
10.a
11.
12.
13.''litwo ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie ile cię trzeba cenic ten tylko się dowie kto cię stracił''
14.taak
15. Petersburk