Odpowiedzi

2010-02-28T18:19:43+01:00
Fw = p*V*g -
V = Fw/p*g
p = Fw/V*g
61 4 61
2010-02-28T18:20:00+01:00
Fw/vg=p-V
Fw/vg +V=p
p=Fw/vg +V
28 2 28