Odpowiedzi

2010-02-28T18:30:26+01:00
I Rozbiór 1772:

W wyniku układu zawartego między państwami zaborczymi w 1772r. Rzeczpospolita utraciła prawie 30% terytorium i 35?% ludności.Prusy ,które wcześniej zgaarnęły Pomorze ,otrzymały ujście Wisły(bez Gdańska),ważny gospodarczo obszar i Warmię.Austria zajęła zamożną i gęsto zaludnioną południową Małopolskę,łącznie ze Lwowem i kopalniami soli.Rosja otrzymała ziemie Białoruskie nad górną Dźwiną i Dnieprem.

II Rozbiór 1793:

Na początku 1773 r, Prusy zajęły Gdańsk ,Toruń, Wielkopolske.Rosja zgodziła się więc na II rozbiór(1793r.).Zagarnęła ziemie białoruskie ,ukraińskie ,Włyń i Podole(łącznie obszar 250 tys.km(kwadratowych),ok 3mln ludnośći).Prusy natomiast przyłączyły oprócz Gdańska ,Tounia i Wielkopolski,jeszcze część Mazowsz(łącznie ok.51 tys. km(kwadratowy) i 1mln ludności)

III Rozbiór 1795r:

Trzech zaborców podpisało dnia 24 października 1795r. porozumienie rozbiorowe.Prusy zgarnęły część Mazowsza z Warszawą i tereny litewskie nad Niemnem. Austrii przypadła Małopolska ,Lubelszyczna i pozostała część Mazowsza oraz ziemie między Pilicą a Bugiem. Rosja zajęła Litw oraz ziemie białoruskie ,Polesie i Wołyń.
7 3 7