Odpowiedzi

2010-02-28T18:23:22+01:00
Zaimki : rzeczowe ( np. ja, ty, on ) , liczebne (np. ile, tyle ) , przymiotne ( np. jaki, który, czyj ) przysłowne (np. tak, tu, tędy )

Zaimki : pytajne ( kto? kiedy? ) , dzierżawcze ( mój, wasz , jego ), osobowe ( np. ja , my ), wskazujące ( tam, ten ) względne ( który, jak ) , nieokreslone ( ktoś, jakiś ) , zwrotny ( się ! ).
73 1 73