Czy może mi ktoś napisać, ja kto się czyta? Byłabym wdzięczna, język francuski!!

Alors ecris un beau slogan.
Tu as quatorze ans ou quinze ans?
On a seize ans, ou dix-sept ans,
dix-huit, dix-neuf, ou meme wingt ans,
alors ecris un beau slogan.

książka: Le Mag 1 , str 33 zad 7 . ; )
wierszyk.

2

Odpowiedzi

2010-02-28T18:32:53+01:00
To będzie tak jak się czyta..

Alor ekri ę bo slożą
Tiu a katorząs, o dis- ept -z-ą
Ą a sezą o disept- zą
Dis łit , dis nef o mem vę-z-ą
alor ekri ę bo slożą
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:19:09+01:00
Alor ekri ę bo slogą.
Tu a katorzą o kę zą?
Ą a sezą, o di setą,
Dizłit, diznef, o mem wę tą.
Alor ekri ę bo slogą.

Pozdrawiam serdecznie :)