Odpowiedzi

2010-02-28T18:31:18+01:00
Religia muzułmanów wierzy w wolną wolę człowieka, Sąd Ostateczny, w nagrodę i karę za popełnione grzechy, w nieśmiertelną duszę i istnienie raju i piekła. Religia, którą wyznają Muzułmanie nie dopuszcza wielożeństwa, zakazuje spożywania wieprzowiny i picia alkoholu.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:32:18+01:00
Podstawę religii Żydów stanowi:
1) wiara w jednego i jedynego Boga, będącego bytem rzeczywistym;
2) ufność i wiara w posłannictwo religijne Żydów, jako naród wybrany przez Boga.
Zasady religii żydowskiej, będące jednocześnie surowo przestrzeganym prawem, zapisane są w Talmudzie, który jest uzupełnieniem Starego Testamentu.
Doktryna judaizmu określa następujące przymioty Boga:
1) najwyższy byt i stwórca świata, któremu ludzie muszą oddawać cześć;
2) sprawujący opatrzność nad światem;
3) sprawiedliwy i miłosierny;
4) wszechmocny;
5) wszechobecny;
6) zewnętrzny wobec świata (Ojciec na niebie);
7) bezcielesny (czysty duch), co pociąga za sobą zakaz wyobrażania Boga za pośrednictwem materii
Obowiązki islamu
Każdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązują:
1) szahada
2) salat
3) zakad
4) saum
5) hadżdż
Człowiek chcący wypełnić zadania wyznaczone przez Boga musi się powstrzymać od:
1) bałwochwalstwa;
2) bluźnierstwa;
3) kazirodztwa;
4) zabójstwa;
5) kradzieży;
6) jedzenia mięsa wyrwanego z żywych zwierząt;
7) przestrzegać sprawiedliwości.
Mam nadzieję że starczy:)
4 4 4
2010-02-28T18:32:54+01:00
-pielgrzymka do mekki
-post
-jałmużna
modlitwa 5 razy dziennie
-wyznanie wiary
-składanie ofiar
1 5 1