Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:36:43+01:00
Przyczyny efektu cieplarnianego:

Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów w atmosferze Ziemskiej. Biorą się one między innymi z rozwijającego się przemysłu, spalaniem paliw kopalnych ( ropy naftowej, węgla).

Skutki efektu cieplarnianego:

Największym skutkiem efektu cieplarnianego jest ocieplenie klimatu. Co może spowodować podniesienie wód mórz i oceanów poprzez tonięcie lodowców. Zmieniają się także po przez ocieplenie klimatu sfery klimatyczne.

Kwaśne deszcze-Tworzą się one poprzez połączenie kropelek wody z zanieczyszczeniami powietrza w formie gazów. Główne znaczenie ma w tym przypadku dwutlenek siarki, ale również tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla oraz chlorowodór. Oprócz paliw kopalnych pochodzących z działalności człowieka, pojawiają się także naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza, jak na przykład podczas wybuchów wulkanów, pożarów lasów itp. SKUTKI Dwutlenek siarki i tlenki azotu tworzą zKwaśne deszcze wpływają także na roślinność. Oddziaływanie zanieczyszczeń może być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. To pierwsze, w przypadku drzew, uwidacznia się w postaci uszkodzeń igieł i liści wodą kwasy o słabym stężeniu Kwaśne deszcze powodują również uszkodzenia różnych budynków, pomników i zabytków, ponieważ wymywają wapń, który najczęściej występuje w materiałach, z których powstają budowle Zanieczyszczenie powietrza nie pozostaje bez wpływu i na zwierzęta, np. rozmnażanie ptaków żyjących przy brzegach zakwaszonych jezior jest zaburzone. Wraz z opadami atmosferycznymi, zanieczyszczenia spadają na ziemię i roślinność