Rozwiąż równanie:
a) x do potęgi drugiej+8x=0
b)2x do potęgi drugiej-10x=0
c) x do potęgi drugiej -5x=0
d) x do potegi drugiej =-jedna druga x
e) 3x do potegi drugiej - dziewięć czwartych x = 0
f) y do potegi drugiej +0,75y=0,25y
g) trzy czwarte y do potegi drugiej+ 9= y drugich +(y-3) do potęgi drugiej
i) (2x-3) do potęgi drugiej=[jedna czwarta x-1](x-9)
Napisz równanie kwadratowe postaci ax do potegi drugiej+bx+c=0:
a) a=pierwiastek z dwóch , b=1, c=0
b) a=-1, b=1, c=1
c) a=-4, b=0, c=pierwiastek z trzech
Prosze o rozwiązanie zadania

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T18:46:27+01:00
A) x do potęgi drugiej+8x=0
x²+8x=0
x(x+8)=0 <=> x=0 lub x=-8
b)2x do potęgi drugiej-10x=0
2x²-10x=0
2x(x-5)=0<=> x=0 lub x=5
c) x do potęgi drugiej -5x=0
x²-5x=0
x(x-5)=0 <=> x=0 lub x=5
d) x do potegi drugiej =-jedna druga x
x²+1/2x=0
x(x+1/2)=0 <=> x=0 lub x=-1/2
e) 3x do potegi drugiej - dziewięć czwartych x = 0
3x²-9/4x=0
3x(x-3/4)=0 <=> x=0 lub x=3/4
f) y do potegi drugiej +0,75y=0,25y
y²+0,5y=0
y(y+0,5)=0<=> y=0 lub y=-0,5
g) trzy czwarte y do potegi drugiej+ 9= y drugich +(y-3) do potęgi drugiej
3/4y²+9-1/2y-y²+6y-9=0
-1/4y²+11/2y=0
-1/4y²+22/4y=0
-1/4y(y-22)=0 <=> y=0 lub y=22
i) (2x-3) do potęgi drugiej=[jedna czwarta x-1](x-9)
4x²-12x+9=1/4x²-9/4x-x+9
4x²-12x+9-1/4x²+13/4x-9=0
15/4x²-35/4x=0
5/4x(3/4x-7/4)=0<=> x=0 lub x=7/3
Napisz równanie kwadratowe postaci ax do potegi drugiej+bx+c=0:
a) a=pierwiastek z dwóch , b=1, c=0
√2x²+x=0
b) a=-1, b=1, c=1
-x²+x+1
c) a=-4, b=0, c=pierwiastek z trzech
-4x²+√3=0
2010-02-28T18:52:10+01:00