Odpowiedzi

2010-02-28T18:43:38+01:00
V1=a1(do potegi 3)
a1=4m
v1=4(do potegi 3))
v1=64

a2=4m-0,5m=3,5m

v2=a2(do potegi3)
v2=3,5(do potegi3)
v2=42,875

v3=v2-v1
v3=42,875-64
v3=21,125

odp :pole konteneru zmniejszy sie o 21,125 m kwadratowych.