Odpowiedzi

2010-02-28T18:37:43+01:00
Jacek Soplica jest głównym bohaterem lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Jacek był ubogim szlachcicem oraz ojcem Tadeusza.

Soplica to młody i bardzo przystojny mężczyzna, który podoba się kobietom. Ubiera się w tradycyjny strój szlachecki. Dobrze zbudowany, jak każdy szlachcic, nosił on długie wąsy i szablę u boku.
Natomiast ksiądz Robak jest starszym mężczyzną mającym postać żołnierza, dobrze zbudowany. Ubrany był w brązowy habit przepasany pasem. Ma blizny na głowie.

Jacek był osobą kłótliwą i agresywną stąd przydomek "paliwoda". O jego lekomyślności świadczy fakt, iż ożenił się z kobietą, której nie kochał, gdyż Stolnik zabroniłsię mu widywać z Ewą. Nieodpowiedzialność uwidoczniona jest w momencie gdy urodził mu się syn, nie zajmował się rodziną i wpadł w nałóg alkoholowy. Jacek bardzo lubi i szanuje Stolnika Horeszkę, który korzystając z jego ufności wykorzystuje jego poparcie na sejkikach szlacheckich. Soplica nie dba o dobro Polski na sejmikach popiera tego kto więcej zapłaci. Był dumny za nic nie mógł się poniżyć nawet przed Stolnikiem, aby prosić o rękę Ewy, którą "tak bardzo kochał". O jego mściwości świadczy fakt, iż za wszelką cenę chciał się zemścić na Stolniku za to, że wydał córkę za innego szlachcica. Soplica staje się pośmiewiskiem w oczach ludzi. Bohater usiłuje się zemścić na Horeszce za wyrządzone krzywdy. Podczas najazdu Moskali na zamek Horeszków Jacek zabija Stolnika lecz później bardzo tego żałuje.Natomiast ksiądz Robak jest odważny ukazuje się to gdy brał udział w walkach narodowowyzwoleńczych. Robak bardzo chciał i dążył do pogodzenia zwaśnionych rodów Sopliców i Horeszków. Z tego względu, że czuł się winny i nie mógł żyć ze świadomością, że to on je skłócił. Odwrotnie jak Jacek Soplica ksiądz był wolny od nałogów nawet nie wolno mu było pić, bo był zakonnikiem.
Robak był emisariuszem przygotowywał powstanie na Litwie. Był prawdomóny na łożu śmierci przyznał się Gerwazemu i sędziemu do prawdziwego nazwiska i popełnionych czynów. Ksiądz Robak chciał odzyskać autorytet wśród ludzi i szlachty oraz zmazać miano zdrajcy. Po śmierci został zrehabilitowany i odznaczony orderem.

2 3 2
2010-02-28T18:39:24+01:00

soplica jest jedną z głównych postaci epopei Adama Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz". Jest on ubogim szlachcicem o czym informuje nas autor pisząc o nim: "prócz kawałka roli i wąsów od ucha do ucha, nie wiele więcej posiadał." Jest on przedstawicielem i przywódcą drobnej szlachty zaściankowej.
Jacek Soplica jako młodzieniec był bardzo przystojny. Miał długie wąsy, dzięki czemu znany był jako "Wąsal". Wysoki, krępy mężczyzna w staropolskim stroju nosił przy boku szablę.
Znany na Litwie głównie z porywczości, awanturnictwa i duszy zabijaki. Sam siebie określa: "I ja zawadyjaka sławny w Litwie całej, Co przede mną największe panny nie raz drżały, Com nie żył dnia bez bitki.." Świadczy to również o jego doskonałości strzeleckiej i szermierskiej. Soplica był bardzo porywczy, kierował się emocjami. Gdy od Stolnika Horeszki otrzymał czarną polewkę był strasznie zawiedziony. Zdenerwowanie to przejawiło się później, gdy go zabił. Zabójstwo to pokazało jego mściwość i pychę popychającą go do zbrodni: "Mścić się otwarcie, szturmem zamek zwalić w gruzy.."
Jacek Soplica z postaci negatywnej staje się postacią pozytywną. Znanym jako Ksiądz Robak. Stara się zrehabilitować, ujawnić się jako człowiek uczciwy. Staje się pokornym, opanowanym, zakonnikiem o czym świadczą jego słowa: "Zabiłem, więc pokora, wszedłem między mnichy.." Pragnie także zmyć czynem grzech i hańbę ze swojej duszy: "Ale Bóg raczył lekarstwo jedyne objawić. Poprawić się potrzeba było i naprawić. Ile możności to.." Ksiądz Robak jest walecznym patriotą działającym dla ojczyzny i własnej rehabilitacji. Pragnie uwieńczyć swoją działalność przygotowaniem powstania na Litwie.
Nie da się usprawiedliwić postępowania tego człowieka. Czyn jakiego się dopuścił - morderstwo, był spowodowany cierpieniem. Aby zmyć dłonie z krwi Stolnika włożył habit, wstąpił do zakonu i w ten sposób próbował odpokutować. Jest on wzorem prawdziwego patrioty, który poświęcił się służbie ojczyźnie. Powoduje to, że przebaczamy mu grzechy młodości i stawiamy przy tych postaciach literackich, którzy stanowią dla nas wzorce do naśladowania.

ksiądz Robak jest odważny ukazuje się to gdy brał udział w walkach narodowowyzwoleńczych. Robak bardzo chciał i dążył do pogodzenia zwaśnionych rodów Sopliców i Horeszków. Z tego względu, że czuł się winny i nie mógł żyć ze świadomością, że to on je skłócił. Odwrotnie jak Jacek Soplica ksiądz był wolny od nałogów nawet nie wolno mu było pić, bo był zakonnikiem.
Robak był emisariuszem przygotowywał powstanie na Litwie. Był prawdomóny na łożu śmierci przyznał się Gerwazemu i sędziemu do prawdziwego nazwiska i popełnionych czynów. Ksiądz Robak chciał odzyskać autorytet wśród ludzi i szlachty oraz zmazać miano zdrajcy. Po śmierci został zrehabilitowany i odznaczony orderem.