Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a) czwarta część liczby x
b) różnica sześcianów liczb a i d
c) iloraz podwojonej liczby x przez liczbę z
d) liczbę podzielną przez 3
e) sumę liczby nieparzystej i parzystej
f) odwrotność sumy kwadratów liczb a i b
g) iloraz sumy odwrotności liczb a i b przez różnicę kwadratów tych liczb

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:46:51+01:00
1/4 x
a do 3 - b do 3
x razy 2 podzielić przez z
x:3
(x+1)+x
a do 2 + b do 2 ze znakiem -
-a do 2 + b do 2 :a do 2 - b do 2