1. Niemcy w czasie II wojny światowej stworzyli na ziemiach polskich kilka obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Podaj nazwy miejscowości, w których one powstały i lata ich działania.

2. Wyjaśnij, czym w II wojnie światowej był "Pawiak". Odpowiedź nie może być dłuższa niż 5 zdań.

3. Ustal jak nazywały się obozy, w których w czasie II wojnie światowej władze ZSRR przetrzymywały polskich obywateli i jak byli w nich traktowani. Odpowiedź nie może być dłuższa niż 10 zdań.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T20:55:58+01:00
1.KL Auschwitz 1940-1945
KL Lublin znany jako Majdanek 1941-1944
Treblinka 1941-1944
Belzec od marca do grudnia 1942
Kulmhof od końca 1941 do kwietnia 1943 i krótko w 1944
Sobibor 1942-1943


2.Pawiak w czasie II WŚ był hitlerowskim więzieniem. Gestapo jeździło po Warszawie i aresztowało ludzi. Zawożono ich na Pawiak i okrutnie torturowano.

3.Łagry bądź Gułag. Był to system obozów pracy przymusowej w ZSRR.Więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Warunki było bardzo ciężkie, wiadomo: Rosja-straszny mróz do tego ciężkie przymusowe prace.