Odpowiedzi

2010-02-28T18:46:48+01:00
DANE:
v (objętość) = 1,5m x 0,0009km x 0,5cm
q (gęstość) = 2900 kg/m3
m (masa) = ?

WZÓR:
q = m/v
m = q * v

Obliczenia:
Liczymy v (zamiana jednostek na metry)
0,0009 km = 9m
0,5cm = 0,005m
v = 1,5m * 9m * 0,005m
v = 0,0675 m3
m = q * v
m = 2900kg/m3 * 0,0675
m = 195,75 kg

Odpowiedź: Masa prostopadłościennej szklanej tafli wynosi 195,75 kg.