Odpowiedzi

2009-10-19T15:27:38+02:00
Bóg stworzył świat przez sześć dni – należy to rozumieć metaforycznie a nie jako odtworzenie przeszłych zdarzeń. Autorowi biblijnemu zależało na tym, żeby przedstawić dzieło stworzenia jako proces rozwoju i podkreślić, że to Bóg Jedyny jest Stwórcą.
Najpierw powstała światłość i ciemność, potem wody, suchy ląd, a następnie słońce, księżyc i gwiazdy. W piątym dniu Bóg stworzył ptaki i pływające istoty żywe, a w szóstym bydło, dzikie zwierzęta i człowieka. W siódmym dniu Bóg odpoczął. To stwierdzenie ma swoje moralne przesłanie w odniesieniu do narodu wybranego przeżywającego swój religijny kryzys i odchodzącego od szabatu.


Bóg stwarzał przede wszystkim poprzez Swoje Słowo, ale też oddzielał – przez pierwsze trzy dni: światło od ciemności, wody ponad sklepieniem od wód pod sklepieniem, a później przyozdabiał: ziemię kwiatami i roślinami, niebo gwiazdami.

Człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, tzn. jest obdarzony rozumem i wolną wolą. Ma też z tego względu wielką godność i wartość, niezależną od tego, jaką funkcję społeczną pełni i co robi. Cały świat Bóg stworzył dla człowieka i dał mu władzę nad nim – ma panować nad wszelkim stworzeniem, a nie – jak w innych religiach oddawać stworzeniu cześć. Poza tym człowiek został stworzony z prochu ziemi, co wskazuje na jego jedność z naturą, której jest częścią, ale równocześnie Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, czego nie zrobił w przypadku innych stworzeń. Został też obdarzony darem nieśmiertelności, którą częściowo utracił popełniając grzech. Według Boga człowiek nie jest powołany do samotności – jego udziałem ma być miłość, związek z drugą osobą.


Kosmogonia mitologiczna znacznie różni się od biblijnej. Tam co prawda świat również wyłaniał się z chaosu, ale powstawał wraz z bogami, w wyniku walki bogów. W biblii natomiast mocno zostało podkreślone to, że świat został stworzony przez Boga. Jest on piękny i harmonijny, jest dziełem Boga, ale nie ma charakteru boskiego i nie należy oddawać czci stworzeniom. Bóg w Biblii był przyjazny człowiekowi, cały świat stworzył dla niego, natomiast bogowie mitologiczni obawiali się człowieka, mścili się na Prometeuszu, który dał im ogień. Człowiek według wierzeń mitologicznych nie jest obdarzony ta sama wielkością i godnością, co człowiek w Biblii.

2 3 2