Odpowiedzi

2010-02-28T18:56:48+01:00
Pc=Pp+Pb
Pp- pole podstawy
Pb-pole powierzchni bocznej

w podstawie jest ośmiokąt foremny, czyli Pb to osiem identycznych trójkątów (fachowo: osiem przystających trójkątów równoramiennych)

z treści wiemy,że:
Pc=56√2cm²
½Pb=Pp

Podstawiając do wzoru
Pc=Pp+Pb=½Pb+Pb=³/₂Pb
56√2cm²=³/₂Pb /*⅔
(obie strony dzielę przez ³/₂ czyli mnożę przez ⅔)
⅔*56√2cm²=Pb
¹¹²/₃√2cm²=Pb
to jest cała powierzchnia boczna
aby obliczyć pole ściany musimy ten wynik podzielić na 8
Czyli pomnożyć przez ⅛
¹¹²/₃√2cm² * ⅛=¹⁴/₃√2cm²=4⅔√2cm²

Pole ściany bocznej jest równe 4⅔√2cm² (lub w ułamku dziesiętnym ≈ 4,67√2cm²)
1 5 1