Rozwiąż równanie:
a) x do potęgi drugiej+8x=0
b)2x do potęgi drugiej-10x=0
c) x do potęgi drugiej -5x=0
d) x do potegi drugiej =-jedna druga x
e) 3x do potegi drugiej - dziewięć czwartych x = 0
f) y do potegi drugiej +0,75y=0,25y
g) trzy czwarte y do potegi drugiej+ 9= y drugich +(y-3) do potęgi drugiej
i) (2x-3) do potęgi drugiej=[jedna czwarta x-1](x-9)
Napisz równanie kwadratowe postaci ax do potegi drugiej+bx+c=0:
a) a=pierwiastek z dwóch , b=1, c=0
b) a=-1, b=1, c=1
c) a=-4, b=0, c=pierwiastek z trzech
Prosze o rozwiazanie zadania

1

Odpowiedzi

2010-02-28T19:03:38+01:00
Rozwiąż równanie:
a) x do potęgi drugiej+8x=0
x(x-8)=0
x=0 x-8=0
x=8
b)2x do potęgi drugiej-10x=0
2x(x-5)=0
2x=0 x-5=0
x=0 x=5
c) x do potęgi drugiej -5x=0
x(x-5)=0
x=0 x-5=0
x=5
d) x do potegi drugiej =-jedna druga x
xkwadrat+0.5x=0
x(x+0.5)=0
x=0 x+0.5=0
x= -0.5
e) 3x do potegi drugiej - dziewięć czwartych x = 0
3x(x-0.75)=0
3x=o x-0.75=0
x=0 x=0.75
f) y do potegi drugiej +0,75y=0,25y
y do kwadratu+0.5y=0
y(y+0.5)=0
y=0 y=-0.5
g) trzy czwarte y do potegi drugiej+ 9= y drugich +(y-3) do potęgi drugiej

i) (2x-3) do potęgi drugiej=[jedna czwarta x-1](x-9)
Napisz równanie kwadratowe postaci ax do potegi drugiej+bx+c=0:
a) a=pierwiastek z dwóch , b=1, c=0
b) a=-1, b=1, c=1
c) a=-4, b=0, c=pierwiastek z trzech8777