Odpowiedz;
1.Wymień cztery stacje Drogi Krzyżowej
2.Odczytaj skrót Pisma świętego,np.MK 16,9-14
3.Komu Pan Jezus powierzył najwyższą władzę w Kościele.?
4.Wymień zjawiska towarzyszące Zesłaniu Ducha świętego.
5.Podaj imię, pierwszego męczennika, naśladowcę Jezusa.
6.Wymień trzy święta Maryjne w Polsce.
7.Wymień dwie przypowieści.
8.Wymień główne części roku liturgicznego.
9.Co to jest Stary Testament.?
10.Co to jest Pascha.?
11.Z czego zasłynął król Salomon.?
12.Czo uczynił król Salomon dla Izraelitów.?
Proszę jak najlepiej odpowiedzieć.;d
Bo mam z tego kartkówkę.;pp <lol>

2

Odpowiedzi

2010-02-28T19:22:48+01:00
1. V Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu jezusowi
IV Pan Jezus spotyka matkę swoją
VI Św Weronika wyciera twarz Panu Jezusowi
XIV Pan Jezus złożony do grobu


2.
Mk 1,40-45

40 Zbliżył się tam do Niego trędowaty, błagał Go, klękał na kolana i mówił do Niego: "Jeśli Ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić". 41 Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział mu: "Chcę, stań się czysty". 42 Z miejsca trąd go opuścił i stał się czysty. 43 I zaraz surowo mu nakazując, oddalił go. 44 Powiedział mu jeszcze: "Uważaj, nikomu o niczym nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za oczyszczenie złóż na ofiarę to, co nakazał Mojżesz. [Będzie] dla nich świadectwem". 45 On tymczasem zaczął po odejściu publicznie rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu, tak że [Jezus] nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na zewnątrz w miejscach odosobnionych. Mimo to przychodzono do niego ze wszystkich


3. Św. Piotrowi

4.

5. Szczepan

6. Zwiastowanie NMP
W październiku różaniec
Matki Bożej Gromnicznej

9. starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy).

Stary Testament razem z Nowym Testamentem tworzą chrześcijańskie Pismo Święte.

10. święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. W Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni; poczynając od 14 dnia nisan. Od dnia następnego liczony jest omer - jest to okres 7 tygodni, prawie żałobny, w którym ortodoksyjni żydzi nie odprawiają wesel, nie strzygą włosów ani się nie golą.

11. Był to najmądrzejszy król. Rozstrzygnął on spór kobiet, które kłóciły się o dziecko zmarłe i które żyje (do kogo należą)

12.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:38:20+01:00
1. Pan Jezus skazany na śmierć.
Pan Jezus z szat obnażony.
Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem.
Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
2. Ewangelia według świętego Marka rozdział 16 werset 9-14.
3. Pan Jezus powierzył najwyższa władze w Kościele świętemu Piotrowi.
4. Języki ognia, wicher, szum z nieba.
5. Był to święty Szczepan.
6. Święto Niepokalanego Poczęcia matki Boskiej. Święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Święto Matki Boskiej Siewnej.
7. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Przypowieść o siewcy.
8. W roku liturgicznym odsłaniane jest całe Misterium Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, zmartwychwstanie.

Nie wiem czy o to Ci chodzi...
9. Stary Testament jest to starsza część Biblii opisująca zdarzenia przed narodzeniem Chrystusa i ogłaszająca Jego przyjście.
10. Pascha jest to święto żydowskie, u nas obchodzone jako Wielkanoc.
11. Król Salomon zasłynął z wielkiej swej mądrości i sprawiedliwości.
12. Król Salomon zbudował w ciągu 7 lat Świątynię w Jerozolimie, tzw. pierwsza Świątynia jerozolimska.
1 5 1