Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:59:44+01:00
Konkordat Wormacki - 1122r
- koniec sporu o inwestyturę,
- cesarz zrzekł się mianowania biskupów, ale zachował prawo nadawania dóbr i odbierania od biskupów przysięgi wierności
Przyczyny wypraw krzyżowych:
- wojny z Arabami na półwyspie Iberyjskim,
- zajęcie przez Turków Ziemi Świętej i utrudnienie kontaktu z Dalekim Wschodem,
- prześladowanie chrześcijan na Ziemi Świętej,
- fanatyzm religijny,
- podniesienie rangi stanu rycerskiego
Skutki wypraw krzyżowych:
- wzrost znaczenia papiestwa i miast włoskich, które zaopatrywały krzyżowców (Wenecji, Genui, Pizy),
- wzajemne przenikanie się kultur wschodniej i zachodniej,
- zintensyfikowanie handlu lewantyńskiego,
- powstanie chrześcijańskich królestw, rządzonych na wzór feudalny ( Królestwo Jerozolimskie, Księstwo Antiochii, hrabstwa Odessy i Trypolisu),
- powstanie zakonów rycerskich (walka, prowadzenie szpitali, przytułków): Templariuszy (Francja), Joannitów (Włochy), Krzyżaków (Niemcy),
- narodziny w Europie niechęci do innowierców.
3 3 3