Podkresl charakterystyczne cecy poszczegolnyc elementow budowy roslin nagonasiennych.

Łodyga : zdrewniała /zielna
liscie : o szerokiej blaszce / w ksztalcie igiel
kwiaty: barwne / w formie łusek
jednopłciowe / obupłciowe
pojedyncze / zebrane w kwiatostany
owadopylne / wiatropylne
Nasiona : osłonięte / nieosloniete owocnią

1

Odpowiedzi

2010-02-28T18:58:53+01:00
Łodyga : zdrewniała /
liscie : / w ksztalcie igiel
kwiaty: w formie łusek
obupłciowe
pojedyncze /
/ wiatropylne
Nasiona : / nieosloniete owocnią