Odpowiedzi

2010-02-28T19:03:13+01:00
Błogosławiona Karolina - dziewica, męczennica- urodziła się 2.08.1898 r. we wsi Wał - Ruda koło Dąbrowy Tarnowskiej. Pochodziła z rodziny chłopskiej. Rodzice jej mieli niewielkie gospodarstwo. Karolina pracowała z nimi na roli. Była prostą, religijną dziewczyną - apostołowała przez katechizację okolicznych dzieci, propagowała prasę religijną, należała do różnych stowarzyszen kościelnych, bardzo często korzystała z sakramentów świętych Zginęła tragicznie na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ja przemocą, a gdy broniła swego dziewictwa, bestialsko ją zamordował. Po kilku dniach odnaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Pochowano ją w parafialnym kościele we wsi Zabawa.
Karolina Kózkówna została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie, podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny.
Św. Agata - dziewica, męczennica, patronka pielęgniarek - urodzona się na Sycylii, w rodzinie szlacheckiej. Wyróżniała się cnotami heroicznymi, została umęczona w Katanii w 251 r. za cesarza Decjusza, ponieważ nie wyraziła zgody na małżeństwo z senatorem rzymskim.
Zgodnie z podaniem z VI w., senator rzymski Kwitaniusz zadał świętej Agacie wiele okrutnych tortur obcinając jej piersi. Kiedy nadal się mu opierała, rzucono ja na rozżarzone węgle. W tym momencie w całym mieście dały się odczuć podziemne wstrząsy. Bojąc się, że gniew ludu obróci się przeciw niemu, Kwitaniusz rozkazał odprowadzić św. Agatę z powrotem do więzienia i tam umarła na skutek tortur.
Św. Agata jest patronką pielęgniarek, wzywa się Ją także przeciw trzęsieniom ziemi i chorobom piersi. W jej wspomnienie w niektórych kościołach święci się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić od piorunów i pożarów, co wyrażają nawet ludowe przysłowia : Chleb i sól św. Agaty od ognia strzeże chaty. Gdzie św. Agata, bezpieczna tam chata. Jej imię widnieje w I Modlitwie Eucharystycznej podczas Mszy św.
14 4 14