Zad.1
Kim byli ? :
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska oraz Edward Rydz Śmigły

Zad.2
Wyjaśnij na czym polegała w II RP reforma rolna i oceń czy się powiodła.

Zad.3
Zaznacz postać, która jest ukazana na obydwu zdjęciach. Napisz w jakich okolicznościach zostały one zrobione :
a) Kazimierz Bartel b) Józef Piłsudski c) Stanisław Wojciechowski
http://img214.imageshack.us/img214/7931/zad1.jpg

Zad.4
Napisz czyje prerogatywy zostały przez konstytucje kwietniowa zwiększone i w jaki sposób ?

Zad. 5
Podaj dwa niepowodzenia i jeden sukces jaki odniosła RP w dwudziestoleciu międzywojennym. Uzasadnij swój wybór.

Zad.6
a) Napisz jakie funkcje spełniał COP (Centralny Okręg Przemysłowy)
b) Nadaj jeden tytuł obu zdjęciom, wykazując logiczny związek między nimi. (Sam tytuł)
http://img534.imageshack.us/img534/7060/zad2t.jpg

Zad.7
a)Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wpisując liczby od 1 do 5:
...Zajęcie Austrii przez Niemców
...Rozbiór Czechosłowacji
...Powstanie osi Berlin-Rzym-Tokio
...Niemieckie rządania wobec Polski
...Utworzenie Luftwaffe i rozbudowa floty w Rzeszy

b)Podkreśl wydarzenia które wiążą się z łamaniem przez Niemców postanowień traktatu wersalskiego.

Zad.8
Zdefiniuj:
a)Pakt antykominternowski
b)Traktat monachijski

Zad.9
Przeczytaj tekst źródłowy, spójrz na obrazek i napisz w jaki sposób są ze sobą powiązane.
KWESTIA CZY INTERESY OBYDWU STRON POZWOLĄ NA TO, ŻE WYDA SIĘ POŻĄDANE UTRZYMANIE NIEZALEŻNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO ORAZ JAK PRZEBIEGAĆ BĘDĄ GRANICE TEGO PAŃSTWA, MOŻE ZOSTAĆ DEFINITYWNIE WYJAŚNIONA DOPIERO W MIARĘ DALSZEGO ROZWOJU SYTUACJI POLITYCZNEJ.
http://img38.imageshack.us/img38/2751/zad3.jpg

Zad.10
Dopisz wydarzenia do dat:
23 sierpień 1939, 12 marzec 1938, Kwiecień 1935

Zad.11
Co łączy obydwa źródła ?
http://img689.imageshack.us/img689/4580/zad4.jpg

Zad.12
Napisz kogo przedstawia poniższe zdjęcie (dwaj mężczyźni) i jakie funkcje państwowe pełnili.
http://img694.imageshack.us/img694/6062/zad5.jpg

Zad.13
Oceń skuteczność polityki Józefa Backa wobec państw zachodnich. Przytocz co najmniej trzy konkretne wydarzenia polityczne świadczące o jej skuteczności bądź nie skuteczności.


PS. Koniecznie na dziś

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T21:56:01+01:00
Zad.1
ustawodawczej, wielonarodowym, Niemcami, nieprzyjazne

Zad.2
Stanisław Wojciechowski - 2 prezydent RP, podał się do dymisji przez konstytucje majową
Władysław Grabski - Przywódca reform rolnej i monetarnej
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska była polską poetka i dramatopisarką dwudziestolecia międzywojennego. Laureatka Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury.
Edward Rydz Śmigły to polski wojskowy i polityk, Marszałek Polski, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 roku.
Stefan Żeromski - Poeta, pisał wiersze, zdefiniował pojęcie państwo z 3 połówek

Zad.3
Powiodła się w 58%.
Zapowiadała:
-Parcelację całej ziemi państwowej oraz parcelację ziemi wykupywanej przez państwo od obszarników
-Parcelację ziemi kościelnych
-Za wywłaszczone majątki przysługiwało odszkodowanie w wysokości połowy ceny rynkowej
-Na zakup ziemi można było uzyskać kredyt w wysokości do 75% wartości parceli
-Ziemię otrzymać mieli przede wszystkim bezrolni i małorolni, a pierwszeństwo przysługiwało inwalidom wojennym i robotnikom rolnym
-Pozbawienie prawa do ziemi chłopów, którzy uchylali się od służby wojskowej lub brali udział w zajmowaniu siłą ziem folwarcznych

Zad.4
b) Józef Piłsudski
Podczas spotkania Piłsudskiego z Wojciechowskim w sprawie z dymisją wojciechowskiego z posady prezydenta tzw Zamach majowy 12 maja 1926

Zad.5
p,p,f

Zad.6
Konstytucja kwietniowa zwiększyła prerogatywy prezydentowi,który to sprawował władze nad sejmem,senatem,rządem,sądami,wojskiem,
kontrolą państwową.Otrzymał również prawo wydawania dekretów z mocą ustawy i zakładania veta przeciw ustawom sejmowym.
W czasie wojny władzę w państwie mógł przekazać wyznaczonemu przez siebie następcy.Za swoją działalność odpowiadał tylko przed "Bogiem i historią".

Zad.7
Sukcesem napewno bylo zwyciesto nad Armia Czerwona w 1920 roku znane jako Cud nad Wisla. Bylo to zatrzymanie fali komunizmu zmierzajacej na zachod Europy.
Niepowodzeniem mozna nazwac napewno kolejne rzady ktore powstawaly w tym okresie, nie stanowily wprawdzie zadnej realnej wladzy w panstwie
( czeste klotnie i nawet bitki w sejmie). Najwiekszym niepowodzeniem okazala sie takze kampania wrzesniowa w 1939 roku, jako calkowicie bezradna obrona granic Polski.

Zad.8
a)Centralny okręg przemysłowy zarządzał rozwojem polskiego przemysłu. To dzięki niemu powstawały nowe fabryki i rozwijał się przemysł w Polsce.
b) Port w Gdyni

Zad.9
3.Zajęcie Austrii przez Niemców
4.Rozbiór Czechosłowacji
2.Powstanie osi Berlin-Rzym-Tokio
5.Niemieckie rządania wobec Polski
1.Utworzenie Luftwaffe i rozbudowa floty w Rzeszy

Łamanie traktatu wersalskiego to nr 1. czyli siły powietrzne

Zad.10
Zdefiniuj:
a)układ podpisany 25 listopada 1936 roku w Berlinie, przez przedstawicieli rządów Niemiec i Japonii, w celu koordynowania działań przeciwko Kominternowi - III Międzynarodówce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r.
b)monachijski – porozumienie zawarte w dniach 29 września – 30 września 1938 roku w Monachium pomiędzy Niemcami i Włochami oraz Wielką Brytanią i Francją, bez udziału Czechosłowacji, chociaż podejmowano tam decyzje dotyczące jej rozbioru.

Zad.11
Podobnie jak tresci tekstu,wszystko to czego oczekujemy i pragniemy będzie nam ukazane dopiero po jakimś czasie,gdyz miłość to jedno,
a rzeczywistość bywa,że wygląda inaczej niż tego oczekujemy.Czas w obu przypadkach jest najlepszym doradcą.

Zad.12
23 sierpień 1939 - w Moskwie podpisano pakt o nieagresji między ZSRR i III Rzeszą (Pakt Ribbentrop - Mołotow)

12 marzec 1938 - wejście wojsk niemieckich na terytorium Austrii i wcielenie jej do Rzeszy

23 kwiecień 1935 - podpisanie przez prezydenta tzw. konstytucji kwietniowej

Zad.13
Po lewej willa w Sulejówku marszałka Piłsudskiego a po prawej sam Piłsudski.

Zad.14
Po prawej Józef Beck, polski minister spraw zagranicznych po lewej Hermann Goering dowódca Luftwaffe i Józef Beck.