Ostrosłupy.

Oblicz objętość:
a) ostrosłupa o wysokości 12cm, którego podstawą jest romb o przekątnych 6 cm i 8 cm
b)ostrosłupa o wysokości 10 cm , którego podstawą jest trapez o podstawach 4 cm i 3 cm oraz wysokości 2cm
c) ostrosłupa o wysokości 8cm, którego podstawą jest trójkąt równoramienny o bokach 5cm,5cm,6cm.

Proszę o rozwiązanie szybko. Ponieważ potrzebne na jutro.
Daję naj.! Czekam.!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:30:51+01:00
A) Podstawowy wzór na objętość ostrosłupa:
V=1/3*Pp*h
Podstawowy wzór na pole podstawy rombu:
Pr=1/2x*y
Obliczam pole podstawy rombu:
Ppr=1/2*6*8
Ppr=128
Obliczam objętość ostrosłupa:
V=1/3*128*12
V=512
b) P=b+d/2*h
P= 3+4/2*h
P=7
V=1/3*Pp*h
V=1/3*7*10
V=23,3
c) P tr.= 1/2*a*h
a^=c^-b^
25-9=c^
16=c^/pierwiastek
c=4
P=1/2*5*4
V=1/3*10*8
V= 26,7