Potrzebuje to z góry Dzięki .
1. Podane przemiany chemiczne podziel na reakcje łączenia , rozkładu i wymiany:
1)cukier--->węgiel + woda
2)chlorek żelaza + siarczek sodu---->siarczek żelaza+chlorek sodu
3)magnez + azot------>azotek magnezu
4)azotek magnezu + tlenek węgla------->tlenek magnezu + węgiel + azot
5)amoniak + dwutlenek węgla + woda--------->wodorowęglan amonu
6)kwas chlorowy(V)------>dwutlenek chloru(IV) + kwas chlorowy(VII) + woda
2. Zapisz słownie przebieg trzech kolejnych reakcji: syntezy , wymiany , i analizy, przy założeniu , że na początku masz tylko żelazo , wodór i tlen .
3. W miejsce liter wpisz nazwy substancji:
A) A + B ------> tlenek żelaza
B) A + C-------> siarczek żelaza
C) C + B-------> dwutlenek siarki
D) wodór + B--->D
E) magnez + B--->E
F) magnez + D--->E + wodór

1

Odpowiedzi

2009-10-19T16:14:57+02:00
1) rozkładu
2)wymiany
3)łączenia
4)rozkładu
5)łączenia
6)rozkładu

2. Fe2O3 + 3H2 --> 2Fe + 3H2O- wymiany
Fe2O3 +3h2O-->2Fe(OH)3 - synteza
2Fe(OH)3 --> Fe2O3 +3h2O - analiza


3. 4 Fe + 3O2--> 2Fe2O3
2Fe + 3S --> Fe2S3
S+ O2--> SO2
h2 + S --> H2S
Mg+S-->MgS
Mg + H2S--> MgS + H2