Odpowiedzi

2010-02-28T21:11:09+01:00
Globalne ocieplanie się klimatu wpływa na podnoszenie się poziomu wody w morzach i oceanach. Przyczyną są tu dwa zjawiska: wzrost objętości wody wraz z podnoszeniem się temperatury oraz topnienie lodowców.

Kamczatki w Rosji i Labradoru w Kanadzie

Topnienie lodowców pływających (jak Larsen B na Antarktydzie ) nie zmienia poziomu wody. Na wzrost poziomu wody ma wpływ jedynie topnienie lądolodu znajdującego się na lądzie. Spływająca z nich woda podnosi poziom oceanów. Stopnienie się lodów Grenlandii spowodowałoby podniesienie się poziomu mórz i oceanów o 7 metrów, niestabilnych lodów Antarktydy Zachodniej o 5 m, a Antarktydy Wschodniej o 65 metrów

Wyniki pomiarów poziomu wody, zarówno bezpośrednich jak i satelitarnych, wykazują, że średni poziom wód oceanów podnosi się. Podnoszenie się poziomu wody nie jest zjawiskiem równomiernie występującym na całym świecie, nie jest też łatwe do zmierzenia. Pomiary poziomu wody wykonane w różnym miejscu i czasie dają rzecz jasna odmienne wyniki. Poziom wody może się znacząco zmieniać nie tylko krótkoterminowo w wyniku zmiany kierunków wiatrów, falowania, przypływów lub zmian ciśnienia powietrza, ale również długoterminowo, w zależności od układu prądów oceanicznych czy osiadania terenów. W różnych regionach trendy mogą być różne, poziom wody przez wiele lat w jednym miejscu może się podnosić, w innym opadać. Sama cyrkulacja El Niño - La Niña, w zależności od tego, czy kierunek wiatrów jest wschodni czy zachodni, może zmieniać poziom wody na brzegach Ameryki, ale także Australii, Oceanii i Azji Wschodniej nawet o kilkadziesiąt centymetrów.