Mam do przetłumaczenia dialog proszę o pomoc
A: Dzień dobry czy może mi pani pomóc mam spotkanie z panem Brownem o godzinie 9
B: Dzień dobry proszę usiąść i zaczekać chwilkę. Proszę pójść do pokoju 27
A: Dobrze
A: dzień dobry
C: Dzień dobry proszę usiąść .Podanie przysłane przez pana wygląda obiecująco.Czy może nam pan powiedzieć dlaczego chce pan pracować dla naszej firmy.
A: Istnieją dwa argumenty dla których staram się o te pracę po pierwsze interesuję się pracą z innymi ludźmi i organizacją . po drugie lubię pracować z komputerami.
C: A jakie są pana mocne i słabe strony
A Myślę że moją mocną stroną jest odpowiedzialność, a słabą no cóż pracuję zbyt dużo.
C: To wszystko co chcieliśmy wiedzieć. Dziękuję
A: Kiedy dowiem się czy możecie dać mi tę posadę.
C: Zadzwonimy do pana jutro.
C: Dziękuję do widzenia

1

Odpowiedzi

2010-03-01T15:37:46+01:00
A: Good morning, or can you help me I have a meeting with Mr Brown at 9
B: Hello, please sit down and wait a minute. Please go to Room 27 A: Well
A: good morning
C: Hello, please sit down. Administration sent by your looks promising.Can you tell us why you want to work for our company.
A: There are two arguments for which I am trying to work on those first interested in working with other people and organization. secondly I love working with computers.
C: And what are your strengths and weaknesses And I think that my strengths is the responsibility of a poor working-well too much. C: That's all you wanted to know. Thank you
A: When I find out if you give me this job.
C: We will call you tomorrow.
C: Thank you, bye


;)