Odpowiedzi

2009-10-19T15:45:34+02:00
1.# radzie, która od tej pory stała się głównym organem wykonawczym, przyznano nadzór nad urzędnikami, prowadzenie spraw o zdradę stanu, prawo doraźnego aresztowania, nakładania grzywny, jak również - w pewnych okolicznościach - egzekucji
# heliaja przejęła niektóre sądownicze funkcje Areopagu, jak sprawy o bezbożność i przyjmowanie odwołań - Areopagowi pozostawiono jedynie rolę trybunału sądowego w sprawach karnych
# wprowadził zasadę odpłatności urzędów (każdy obywatel Aten mógł brać udział w życiu politycznym)
# dopuścił do wyboru na urząd archonta przedstawicieli trzeciej klasy majątkowej (wg podziału Solona)
# podział Rady Pięciuset na 10 komisji (prytanii)
# twórca idei mocarstwowości państwa
# rozbudowa floty i portów; przyczynił się do zakończenia budowy tzw. "Długich Murów", łączących Ateny z Pireusem
# organizacja funduszy na budowę Partenonu
2.robili igrzyska
13 3 13
2009-10-19T16:34:26+02:00
2.W jaki sposób Grecy oddawali cześć swoim bogom?

Grecy wznosili bogom świątynie. W jej wnętrzu stawiali posąg boga, na którego część była wznoszona świątynia. Modlili się przed świątynia, gdzie były ołtarze. Sami wybierali kapłanów na określony czas. Wprawiali bogom igrzyska, uczty, składali ofiary.

1.Wymień zasługi Peryklesa dla demokracji ateńskiej.

* przeprowadził na zgromadzeniu ludowym uchwałę odbierającą Areopagowi dotychczasowe uprawnienia administracyjne i kontrolne, zwłaszcza nad działalnością urzędników, i przenoszącą je na inne organa władzy w Atenach, przede wszystkim na zgromadzenie ludowe;
* Radzie, która od tej pory stała się głównym organem wykonawczym, przyznano nadzór nad urzędnikami, prowadzenie spraw o zdradę stanu, prawo doraźnego aresztowania, nakładania grzywny, jak również - w pewnych okolicznościach - egzekucji
* heliaja przejęła niektóre sądownicze funkcje Areopagu, jak sprawy o bezbożność i przyjmowanie odwołań - Areopagowi pozostawiono jedynie rolę trybunału sądowego w sprawach karnych
* wprowadził zasadę odpłatności urzędów (każdy obywatel Aten mógł brać udział w życiu politycznym)
* dopuścił do wyboru na urząd archonta przedstawicieli trzeciej klasy majątkowej (wg podziału Solona)
o obywatelstwie w Atenach - zgodnie z nim za obywatela Aten uważano tylko tego, którego rodzice byli Ateńczykami
* każdy Ateńczyk był wpisany na listę obywatelską jednego z demów, w 15. roku życia wciągano jego imię na listę wojskową tegoż demu
10 3 10
2009-10-19T17:11:55+02:00
1.Zakończył on budowę murów obronnych. Zapoczatkował, że dzien na zgromadzniu ludowym jest płatny.
2.Wznosili im okazale swiatynie. Stawiali posagi ze zlota, kosci slonowej.Na czesc bostw urzadzali wspaniale uroczystosci. Skladali ofiary z wina, miodu, zwierzat.
10 2 10