Potrzebuję takiego listu tylko po angielsku:

Pragnąłbym w czasie wakacji pracować w waszej redakcjina stanowisku gońca. Jestem osobą pełnoletnią, w tym roku zdałem maturę i przygotowuję się do rozpoczęcia studiów na kierunku dziennikarstwo.
Jestem osobą obowiązkową potrafię współpracować z zespołem ludzi, odznaczam się bezkonfliktowym i towarzyskim charakterem. Dodatkową zaletą jest moja doskonała orientacja w mieście, oraz fakt że dobrze jeżdżę na rowerze.
Praca u państwa interesuje mnie nie tylko ze względów finansowych, ale także, jak już wspomniałem, z powodu moich przyszłych studiów.
Proszę o szybką odpowiedź.

Z wyrazami szacunku
Andrzej kowalski

Proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:04:21+01:00
I would like to work while on vacation in your editorial as a messenger. I am a person of age, this year I passed high school diploma and preparing to launch a study on the direction of journalism.
I am a mandatory can work with a team of people, have a conflict-free and sociable nature. An additional advantage is my perfect orientation in the city, and the fact that well I ride a bike.
Working with state interests me, not only for financial reasons, but also, as already mentioned, due to my future studies.
Please answer quickly.

Yours sincerely,
Andrzej Kowalski

Liczę na naj...
;];]
1 5 1